balletni pozitsii na krakata - izi123 - 2010-12-27 17:06:46
Позиции на краката. Позициите на краката са 5 + 1 подготвителна. Първа позиция - Стъпалата на краката са в права линия с допрени пети една до друга пръсти - пета - пета - пръсти. Втора позиция - Стъпалата са в права линия, като в първа позиция, но тук петите не се допират, а са на разстояние колкото рамената. Трета позиция - Стъпалата са едно зад друго кръстосани толкова, колкото да се допират кокалчетата на глезените, но се запазва обърнатостта на краката. Четвърта позиция - Стъпалата са един зад друг кръстосани на разстояние, така че стъпалата са успоредни и отворени, тялото е между тях. Пета позиция - Стъпалата са кръстосани и долепени плътно едно зад друго. Така, че да се получи допиране на пръстите от единия крак с петата от другия. Шеста позиция - Подготвителна. Стъпалата са като буквата V петите се допират, пръстите отворени. Основни положения на стъпалото: Падьом Контра падьом Полупалци Партньори: www.balet.bg www.dance.bg www.motoracing.bg www.hondaracing.bg

Рейтинг

Още няма рейтинг

Коментари