ТЪРСЕНЕ


Ключови думи:
Само от долен:
 

Няколко съвета за търсене

Тук ще поместим няколко съвета за по-ефективно търсене.

  1. Главни и малки букви са без значение;
  2. Думите на кирилица са от значение! Няма автоматична транслитерация;
  3. Полето "ключови думи" трябва да съдържа поне четири букви, иначе търсенето не връща резултати;
  4. Търсенето винаги работи с цялата дума, т.е. ключовата дума "авто" няма да намери думи като "автомобил";
  5. Могат да се прилагат оператори за подобряване на търсенето.

Оператори за търсене

  1. + означава, че думата трябва да присъства задължително;
  2. - означава, че думата трябва да НЕ присъства задължително;
  3. () групират няколко ключови думи, давайки възможност за групово прилагане на операторите + и -;
  4. Търсенето без оператори връща резултат, когато поне една от търсените думи присъства в текста;
  5. Има и редица други оператори, чиято употреба обаче е по-сложна и ще пропусна описанието тука.

... и така - успех!

5те Най-четени
5те Най-долни
Последно он-лайн
Последно с принос