Учебник по кормуване - пешеходци - част първа - vaso - 2009-12-05 00:24:56
Пешеходец - това не звучи гордо. Който е гледал с нас Камен Донев веднага ще се усмихне. Г-н Донев и неговите наблюдения ме накараха да се замисля. Какво точно представлява пешеходеца, има ли дефиниция за него. Къде може да бъде открит, какво знаем за поведението му и как да се държим при среща с него.

Дефниция за пешеходец (хомо бродилис): Пешеходецът е самостоятелна немоторизирана, неприлагаща никакви помощни приспособления еденица, използваща собствена мускулна сила за промяна на координатите си в простраството със скорост не по-висока от 7 километра в час. При скорост по-висока от споменатата, вече говорим за пешетичец (хомо бягилис) или търчеходец (хомо спринтис). Пешетичеца обикновенно тича за здраве без видима с просто око цел и посока, докато при търчеходеца, промяната на координатите обикновенно е свързана с преследване на дадена цел, било тя средство за предвижване от масовия градски транспорт или по-бързо достигане до определена дестинация. Но да оставим пешетичеца и търчеходеца настрана, тъй като те са частни случаи. Пешеходеца има склонноста да се появява на най-неочаквани места, както и на очаквани такива, което нямаше да е проблем ако той самия знаеше дали да очаква или не появата си. Веднага подкрепям с пример:

Пешеходна пътека тип хамелеон (пътека която е маскирана като обикновенно пътно платно - издават я само знаците от двете и страни, които обикновенно липсват): приближавайки пътеката, вие очаквате на нея да се появи пешеходец. Пешеходецът обаче, се появява на 20 метра преди или след нея. Вие решавате, че той е предугадил вашите очаквания и е решил да ви изненада - нищо подобно, той също не е знаел каде ще се появи но мястото му се е сторило удачно. + това, кому е нужна невидима пътека за да пресече по нея, всяко друго място е също толкова добро.

Ако се опитаме да формулираме начина, по който се движат пешеходците, ще ударим на камък. Науката мълчи по въпроса за създаването на математически модел, който да може достатачно вярно и точно да опише движението описвано от един пешеходец. Факторите влияещи на траекторията, скороста, посоката и интензитета на предвижване на хомо бродилис са толкова много и толкова сложни, че формулата би била непосилна дори и за компютрите, който управляват моя любим Андронен колайдер. За това просто приемаме, че джижението на пешеходеца е хаотично. И отново подкрепям казаното с пример:

Пешеходец се движи по тротоара - дотук добре. Вижда на отсрешния тротоар познат индивид, това го кара да промени посоката си на движение и да предприеме маневра по пресичане на улицата. Променяки посоката си обаче, пешеходеца стъпва върху нестабилна плочка под която се спотайва локва. Тя го опръсква по крачола. Фурстриран в следствие на грубото отношение на плочката, печеходеца освен че променя посоката си на движение, променя и линейната си скорост в хоризонтално направление. Стигайки до пътното платно, обаче пешеходецът неочаквано пропада в дренажен канал, капака на който липсва, тъй като през последната нощ е бил похитен от представител на вида мангалус железокрадис и не е бил сингнализиран от будни граждани с традиционния за целта клон от топола окичен с разноцветни найлонови пликове. И така пешеходеца променя движението си и по вертикално направление. Виждате как в рамките на не повече от 10 метра, в движението на пешеходеца се намесват толкова променливи, че то би могло да бъде характеризирано само и единствено като хаотично.

Малкото което можем да направим в опитите си да характеризираме пешеходеца е да отбележим различните типове пешеходци според различните типове признаци, които ги обуславят.

Първи признак - възраст на пешеходеца:

Категория първа: 0-2 години - пешебебета.
Тези невръстни представители на пешеходското съсловие, сами по себи си не пешеходят. Те се пешевозят в детски колички, биват разнасяни в кошчета или поставяни в кенгура.

Категория втора: 2-12 години - детеходци.
Тази категория е много коварна! По-коварна от нея е може би само последната категория - некроходци, но на нея ще се спрем по-късно. Децата са най-непредвидими в промяната на координатите си. Те тичат след топки, изскачат измежду паркирали автомобили и въобще, като цяло са безумни и некоординирани. Вероятно, защото са още деца.

Категория трета: 12-19 години - пешотийнци.
Тук нещата са направо плашещи. Тези улични обитатели нямат никаква идея каде се намират. Бошуващите в телата им хормони не им позволяват да извършват дори елементарни опрецаии, като оглеждане преди пресичане и спиране на червен пешотийнски светофар. По-важни за тях са, слушането на странни музики, обличането по странни начини, ходенето по странни заведения и поемането на странни субстабции в големи количества, последвано обикновенно от връщането на субстанциите обратно в природата по също толкова странен начин.

Категория четвърта: 19-60 години - обикновенни пешеходци.
Най-разпространеният вид пешеходец. Характеризира се с обичайно и нерядко ежедневно пешеходене, до учебното заведение или работното място, а защо не и до двете. Тези предстъавители са умели в действията си, защото са познали, висчко от джипове движещи се по тротоара до любезни водачи на МПС пропускащи ги да препешеходят безпрепятствено.

Категория пета: 60-75 години - дъртоходци.
Това са пешеходци все още достатъчно подвижни, за да мъкант дамаджани с минерална вода и покупки от Женски пазар на непешодни разстояния. Те често изпитват истинско задоволство когато редуват пешеходенето с возенето в градския транспорт. Характерно за тях е, че никога не дават вид че ще пресичат но доста често го правят.

Категория шеста: 75-... години - некроходци.
Представителите на тази последна категория, поне според мен нямат нищо общо с ходенето. Те пъплят. Вероятно, по-удачно е да ги наричаме некропъпли. Те са коварни, защотото не се знае дали тръгвайки да пресичат ще доживеят до другия тротоар. Тук искам само да вметна, че много уважавам представителите на последната категория. Дано да имам и аз късмета да доживея да стана един истински некроходец... което много ме съмнява.

С това искам да приключа първата част на статията си за пешеходците. Във втората част ще се спрем на други класификации и характерни особености.

Рейтинг

Коментари

vaso - на Mon, 14 December 2009
Еееееееее, бате, ти нищо не каза! Как ме сложи с лека ръка сред тези колоси на комедията. Има време да заслужа мястото си сред тях. ;)
Shorty - на Mon, 14 December 2009
Da. Charlie Chaplin, Kamen Donev, Vasil Nojarov :D
dolna_cherta - на Mon, 14 December 2009
ахаха, страшно! Вася и Камен руулс !
vaso - на Tue, 8 December 2009
Радвам се, че ви допада. :)
Shorty - на Tue, 8 December 2009
Ох, ще умра
rutash - на Mon, 7 December 2009
Откъде, бе Вас? Как ти идват? Аз нямам думи ...
alexscorpion - на Mon, 7 December 2009
Преклон пред автора!

Изумен съм, че за толкова време от публикуването съм първият оценил и коментирал този енциклопедичен и полагащ основите на нова нАука труд...