Кодекс на шопа - rutash - 2008-09-12 12:29:23

И понеже някой вчера - Иване, да не посочвам - си позволи да сравни германеца с нашенскиот шоп, аз тука се чуствам просто принуден да споделя някои стари шопски мъдрости. Автора ми е неизвестен, но да е жив и здрав дълго време, за дето е събрал толкова житейски истини на едно място. И когато накарате германец да разбере и половината - елате ми се обадете.

 1. Най-мразим да мислим.
 2. Кога ми се приработи, седам и чекам да мине.
 3. Кога съм гладен, не ми се работи. Кога се наручам, ми се преспи.
 4. Питат ме какво можеш да работиш?
  • Моа да копам.
  • Е, па моа и да не копам.
 5. Я че си запалим къщата, та да изгори на Вуте плевнята.
 6. Я не сакам на мен да е добре. Я сакам на Вуте да му е зле.
 7. Никога не могат ми платят толкова малко, колко я съм изработил.
 8. Никога нема да ме осъдят толкова, колко я съм крал.
 9. И по десет лева да направят бензина, я па че си карам колата; и без пари да е - па че го краднем.
 10. И сам да съм у трамвайо, па че се бутам.
 11. И сам да съм на опашка, па че се прередим.
 12. Най-обичам да съм змия - ем си лежим, ем си одим.
 13. И сам да съм на острова, я па че се заградим.
 14. Я не помним кръчмаро да има да ми дава нещо.
 15. Я не помним да имало ден да ми се е работило и да не ми се е пило.
 16. Я ходим на работа да си починем. Ке си го отработим вкъщи.
 17. От дека да си въртим гъзо, он па че си е отзад.
 18. Какви бееме - какви станааме.
 19. Оти да се косим, като че ми мине.
 20. Они ми плащатат колко да не умрем, ама я работим колко да не заспим.
 21. Какво е законо? Законо е тесна врата у широко поле. Само улавите минуват у него.
 22. Как си Нане? Добре съм. Тебе яд ли те е?
 23. Вуте, оти копаш седнал? Оти опитах легнал, ама не мое.

И за накрая - питали германец и шоп: какво ще направите ако ви дам един камион ябълки? И германеца почнал: ми ще ги продам, нещо търговийка ще завържа. Или ще ги дам на бедните, нещо на дом за сираци. Или ще ги направя на Apfelschorle и ще ги изпия с три тона картофена салата ... А шопа, без да се замисля, отговорил: че ядем, че ядем, колкото можем че изядем, другите че ги наапем!

Рейтинг

Още няма рейтинг

Коментари